Měření bazálního metabolismu

Bazální výdej energie zajišťuje základní látkovou přeměnu, která je nutná k udržení základních funkcí organismu. Jeho hodnota je závislá na mnoha faktorech a její znalost nám pomáhá lépe odhadnout, do jaké míry musíme být opatrní při tvorbě nového jídelníčku.

Bazální energetický výdej je pojem teoretický a v praxi jej nahrazujeme stanovením klidového energetického výdeje.

Klidový energetický výdej (REE-Resting Energy Expenditure) můžeme přesně změřit pouze nepřímou kalorimetrií po celonočním hladovění a v klidu. Při tomto měření sledujeme spotřebu vdechovaného kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého. Zjištěním této hodnoty můžeme lépe posoudit účinnost individuálně předepsaného jídelníčku a podle zjištěného výsledku je potom možné doporučit jeho další úpravy.

Hodnota klidového energetického výdeje je vodítkem pro sestavení individuálního jídelníčku na počátku dietního režimu a je také velmi důležitý pro následné udržování hmotnosti.

MĚŘENÍ METODOU INDIREKTNÍ KALORIMETRIE přístrojem Vmax 29n

Pojem metabolismus vyjadřuje soubor všech chemických a energetických přeměn v organismu, které tak zajišťují základní podmínku existence forem života - kontinuitu procesu výměny hmoty a energie s okolním prostředím. Příjem a výdej hmoty a energie jednoduchém základním vztahu, který lze vyjádřit bilanční rovnicí:

příjem = výdej ± zásoby organismu

Příjem energie je zajišťován přísunem a zpracováním základních živin (bílkovin, cukrů, tuků). Mezičlánkem, z kterého je možné energii čerpat nebo naopak do něj ukládat, jsou zásoby organismu. Zásoby energie jsou uložené v podobě sacharidů (jaterní a svalový glykogen), lipidů i proteinů (albuminová hotovost).

Využitá energie znamená energii používanou pro základní energetickou přeměnu (bazální metabolický obrat), tj. energii nutnou k udržení základních funkcí organismu nezbytných k životu (krevní oběh, dýchání, činnost žláz s vnitřní sekrecí, membránový transport a pod.). Energetická potřeba nad tuto základní úroveň je dána další činností organismu. Hodnota energetické přeměny závisí na řadě faktorů, zejména na věku, výšce, hmotnosti a pohlaví. Z bilanční rovnice plyne, že dlouhodobá převaha příjmu nad výdejem vede k růstu zásob (obezitě), naopak dlouhodobá převaha výdeje k postupnému vyčerpání rezerv a využívání vlastní tělesné hmoty (hubnutí, kachexie).

Stanovení bazální a klidové energetické spotřeby (BM)

Pro měření základní (bazální) energetické spotřeby je třeba dodržet následující podmínky:

Vlastní klidovou energetickou přeměnu měříme metodou nepřímé kalorimetrie. Při této metodě je možné změřit spotřebovaný 02. Protože 02 není v organismu skladován a jeho spotřeba je úměrná okamžitým  potřebám, je množství 02 spotřebované za jednotku času, v rovnovážném stavu, úměrné množství uvolněné energie.

Vysvětlivky:
 VO2 = objem spotřebovaného kyslíku
VCO2  = objem vydaného kysličníku uhličitého
RQ (respirační kvocient) = poměr mezi objemem vytvořeného CO2 a objemem spotřebovaného O2 za jednotku času a ustáleného stavu
REE (resting energy expenditure) = energetický výdej osoby v tělesném klidu
predikovaný bazální REE = předpokládaný, očekávaný klidový výdej

Hodnota 100 ± 15 % je fyziologická. Hodnoty mimo tuto mez ukazují na poruchu rychlosti metabolické přeměny. Hodnota nad 115 % ukazuje na zvýšený metabolický obrat, hodnota nižší než 85 % vypovídá o sníženém metabolickém obratu.

 

Nechte se informovat o všech novinkách!

Souhlasím se zpracováním osobních údajů