MUDr. Taťána Staňková

Promovala v roce 1987 na Lékařské fakultě University Karlovy v Hradci Králové.

 Pracovala na metabolické   jednotce   FN   Hradec  Králové  u prof. MUDr. Z. Zadáka, kde se zabývala problematikou parenterální a enterální výživy.

Později pracovala na toxikologicko-metabolické jednotce    Nemocnice   neodkladné    péče   ZS    v   Praze    u MUDr. H. Neuwirthové a současně i jako  samostatně pracující lékař na  Záchranné službě  Praha, kde se  zabývala akutní  medicínou a léčbou otrav.

Od roku 1994 pracuje v soukromém zařízení -  Centru pro  poruchy metabolismu a  výživy, které se zabývá poruchami metabolismu a výživy (léčbou hyperlipidemií, podvýživy, obezity) a specializovanými  dietními režimy pro  různá onemocnění i sportovce.

Je držitelkou atestace z vnitřního lékařství a geriatrie.

Absolvovala kurzy Evropské společnosti pro parenterální a  enterální výživu v Maastrichtu, Bonnu  a v Brně. Hlavní oblastí  odborného zájmu je léčba obezity, podvýživy, léčba metabolických poruch (zejména hyperlipidemie) a sestavování specializovaných dietních režimů pro různá onemocnění a sportovce. Podílí se proto na odborných studiích, které se týkají potravin pro zvláštní lékařské účely a doplňků stravy.

 E-mail: centrum@drstanek.cz

Nechte se informovat o všech novinkách!

Souhlasím se zpracováním osobních údajů