PharmDr. Martin Staněk

Narozen 15. 11.1960

Promoval v roce 1983 na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v oboru klinická farmacie. 

Několik let pracoval jako nemocniční lékárník  a ve farmaceutickém průmyslu. Od roku 1997 je soukromým podnikatelem.

V roce 1984 získal doktorát v oboru farmaceutické chemie a farmakologie. Je držitelem atestace 1.stupně v oboru lékárenství. V roce 1991 získal  nástavbovou atestaci v oboru organizace a řízení farmacie.

 Dlouhodobě se věnuje klinické a komunální výživě a intenzivně se zabývá vývojem speciálních potravin, které patří do kategorie jak běžných potravin, tak doplňků stravy či potravin pro zvláštní lékařské účely.  Intenzivně se také zabývá interakcemi potravin s léčivy  a personalizovanou farmacií.

E-mail: guareta@drstanek.cz

Nechte se informovat o všech novinkách!

Souhlasím se zpracováním osobních údajů